Reklamační řád

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob vyřízení reklamace je reklamování vadného zboží přímo v autorizovaném servisním centru výrobce. Kontakt najdete v návodu k obsluze, který je přiložen u zboží, nebo v záručním listu, je-li ke zboží vydán, nebo přímo na stránkách výrobce. Pokud budete zboží reklamovat přímo u výrobce, nemusíte nás o této skutečnosti informovat.

V případě, že pro zboží není autorizovaný servis nebo si vyberete uplatnění reklamace u výrobce naším prostřednictvím, můžete tak učinit dvěma možnými způsoby:

 • reklamaci můžete osobně předat na naší prodejně
 • zboží můžete zaslat na naši adresu

TIVIS s.r.o. - reklamace
Jana Schwarze 5
66491 Ivančice

Společně se zbožím je nutné doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura) a vyplněný reklamační list. My Vaše zboží se všemi doloženými doklady a popsanou závadou předáme výrobci k posouzení a vyřízení reklamace.

Reklamace nejsou posuzovány u nás našimi pracovníky. Zboží předáváme dál výrobci nebo autorizovaným servisům příslušného výrobce. Na rychlost a výsledek reklamačního řízení nemáme žádný vliv, ani nejsme průběžně informováni o průběhu reklamačního řízení. 

 

Reklamace jak postupovat

Kontaktujte výrobce a popište problém. Servis výrobce vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení. Kontakt najdete v návodu k obsluze, který je přiložen u zboží, nebo v záručním listě, je-li ke zboží vydán, nebo přímo na stránkách výrobce.

V případě velkých spotřebičů nabízejí některé servisy výjezd svého technika přímo k vám, u malých spotřebičů je nutné doručit zboží do servisu osobně, kurýrem či poštou.

Pokud posíláte zboží přímo do servisu, doporučujeme přiložit:

 • kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží
 • popis závady a vaše kontaktní údaje

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.

Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

 

V případě reklamace krbových kamen je kupující povinen předložit:

a) kopii daňového dokladu

b) zprávu pro servisní techniky (přesný a jasný popis v čem a kdy se závada projevuje, jaký je důvod reklamace)

c) kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní kontakt a adresu, kde bude případně možné kamna vyzvednout k přepravě do servisního střediska výrobce)

d) platnou revizi komínu 

e) v případě krbových kamen s výměníkem potvrzení odborné montáže a napojení krbových kamen na topný systém oprávněnou osobou

 

Reklamace elektrokoloběžky, elektrokola, čtyřkolky, skútru a ostatních motorových vozidel:

V případě reklamace elektrokoloběžky, elektrokola, čtyřkolky nebo jiného motorového vozidla, je kupující při reklamaci povinen předložit:

a) reklamované zboží společně s kompletním příslušenstvím

b) kopii daňového dokladu

c) zprávu pro servisní techniky (přesný a jasný popis v čem a kdy se závada projevuje, jaký je důvod reklamace)

d) kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt)

e) list s vyznačenými garančními prohlídkami – servisní garanční prohlídky jsou povinné pro uznání záruky. Bez jejich doložení dle předpisu výrobce nebude oprava provedena jako záruční. Při nedodržení povinných garančních prohlídek se má za to, že byla zanedbána údržba vozidla.

 

Reklamace elektrokoloběžky, elektrokola, čtyřkolky, skútru a ostatních motorových vozidel se nevztahuje na:

 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • u věci prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána
 • poškození výrobku pádem nebo nesprávným používáním výrobku v rozporu s návodem
 • poškození výrobku přírodními živly

Ve výše uvedených případech bude oprava provedena na náklady kupujícího s jeho souhlasem.

Náhradní díly motorových vozidel prodávané v e-shopu jsou prodávány jako spotřební materiál a jejich životnost je dle podmínek použití maximálně 6 měsíců. Musí být montovány na daný typ vozidla a pouze odborným mechanikem, pokud tomu tak není, záruka zaniká.

Motorové stroje dodávané v krabicích doporučujeme nechat sestavit a seřídit odborným servisem. Na vady způsobené neodbornou montáží se nevztahuje záruka.  

Neoprávněná reklamace vozidel

Pokud výrobce testováním zjistí, že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kritéria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude kupujícímu vrácen na jeho náklady.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena v zákonné 30denní lhůtě. Vzhledem k tomu, že zboží reklamované naším prostřednictvím postupujeme dále výrobci, nemáme možnost jakkoliv ovlivnit dobu vyřízení reklamace.

 

Doprava zboží - přijaté zboží je poškozené

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen důkladně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv sebemenších závad na obalu toto neprodleně na místě oznámit přepravci (řidiči) a zanést tuto skutečnost do přepravnílo listu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo poškození při přepravě, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte, nebo zaneste poškození obalu do přepravního listu. Svým podpisem bez výhrad potvrzujete přepravci, že zboží od něj přebíráte nepoškozené a pozdější reklamace nemusí být uznána.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

 • Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.
 • DPD: oznamte v den doručení na tel. 225 373 373  Po-Pá 7:00-18:00 hod. e-mail: info@dpd.cz 
 • PPL: oznamte v den doručení na tel. 225 331 800 nebo stránkách https://reklamace.ppl.cz
 • Gebrüder Weiss: oznamte v den doručení na tel. 224 726 222 Po-Pá 7:00-17:00 hod. e-mail: gw.czech@gw-world.com.

V případě jakéhokoliv poškození, do vyřízení reklamace, zajistěte zboží tak, aby s ním nebylo nadále manipulováno a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém byla zásilka doručena. Odesílatel má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu zasílatele likvidována nebo přepravována na jiné místo. Vyčkejte na pokyny o dalším postupu.

 

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • s naším reklamačním oddělením nebo s reklamačním oddělením výrobce bude předem dohodnuto, že zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.)
 • prostřednictvím e-mailu zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
 • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, fakturu za objednanou přepravu apod.)

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.

Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

 

Neopravitelná závada

Pokud vám v servisu sdělili, že je zboží neopravitelné (máte potvrzení) a že máte dořešit s prodejcem vrácení peněz či výměnu za nový kus, zašlete opravný (montážní list) s vyjádřením o neopravitelnosti e-mailem nebo poštou na naši adresu.

Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat.

Pokud je zboží neopravitelné a nelze jej nahradit novým výrobkem, peníze vám pošleme na účet nebo vám částku vyplatíme na naší prodejně.

Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

 

Reklamační protokol

Pokud reklamaci provádíte osobně na naší prodejně, obsluha Vám vydá reklamační protokol, který si odnášíte s sebou.

V případě zaslání zboží k reklamaci na naší prodejnu nebo přímo do servisního střediska výrobce, vyplňte reklamacni-list.pdf a přiložte jej k reklamovanému výrobku.  

 

Osoba pověřena postupování reklamací řešených naším prostřednictvím:

Leoš Podhrázký
TIVIS s.r.o.
Jana Schwarze 5a
664 91, Ivančice

Tel:  +420 546 436 165
e-mail: podhrazky@tivis.cz
skype: podhrazky

reklamacni-list.pdf ke stažení

 

Tento reklamační řád nabývá účinnost 14.9.2022. Změny reklamačního řádu vyhrazeny (tím nejsou dotčeny již uzavřené kupní smlouvy).

 

Soubory ke stažení