Proč si pořídit čističku vzduchu

Proč si pořídit čističku vzduchu

Smog vzniká kombinací špatných rozptylových podmínek v ovzduší a vysokou produkcí škodlivých látek, zejména spalovacími motory, produkcí emisí z průmyslových objektů a další lidskou činností. Tato situace vzniká zejména v zimě, v období teplotních inverzí. Studený vzduch nestoupá do vyšších částí atmosféry a je držen „pokličkou“ teplejšího vzduchu u země. To se projeví mimo jiné i zhoršenou viditelností. Oblasti s nejhoršími podmínkami jsou samozřejmě města a průmyslové regiony. V mnohých případech jsou však i podmínky na venkově minimálně srovnatelné, díky každodennímu využívání tuhých paliv k výrobě tepla.

smog

Vzduch je v takovém případě prosycen často nadlimitními koncentracemi jednou, či více následujícími sloučeninami: SO2, NO, NO2, CO, O3, NH3, H2S, zejména pak suspendovaný částicemi polétavého prachu PM10 a PM2,5. Každodenně aktualizované informace o stavu ovzduší je možné sledovat na stránkách českého hydrometeorologického ústavu. Doporučení pro tyto dny se zvýšenými koncentracemi těchto látek vydaná odborníky ze Státního zdravotního ústavu jsou následující:

  • Omezte pobyt venku, zejména v době mezi 6 - 10 a od 16 - 20 hodinou.
  • Při pobytu venku nevyvíjejte velkou fyzickou aktivitu, která by vedla ke zvýšené intenzitě dýchání (fyzická práce, sport).
  • Omezte větrání. Místnosti, kde se zdržují lidé, větrejte krátce a intenzivně otevřením oken na několik minut 3 - 4 x denně, nezdržujte se v zakouřených místnostech.
  • Zahajte včas a účinně léčbu při prvních příznacích onemocnění dýchacího ústrojí nebo jiných obtíží.

 

„Znečištění ovzduší je jedním z faktorů, který se spolupodílí na ovlivnění lidského zdraví. Může se projevit výskytem nebo zhoršením subjektivních obtíží nebo objektivních poruch zdraví, na kterých se může určitou měrou podílet expozice látkám z ovzduší cestou dýchacího ústrojí. Za posledních několik desítek let byla nashromážděna řada důkazů o působení znečištěného ovzduší na lidské zdraví.“ (Státní zdravotní ústav 2007).

Nejcitlivějšími skupinami lidí na nastalou situaci jsou zejména malé děti, včetně kojenců, těhotné ženy, starší lidé a osoby s chronickými obtížemi dýchacího a oběhového ústrojí a hlavně alergici, kteří se vzpamatovávají z pylové sezóny.

Alespoň na chvíli si odpočinout od znečištěného ovzduší můžeme doma, kde dokážeme pomocí čističky vzduchu ovzduší optimalizovat.

mapa smogu
Na obrázku jsou znázorněny tmavě oranžovou a tmavší barvou oblasti ČR se znečištěným ovzduším, které je hodnoceno jako prokazatelně zdraví poškozující v celoročním průměru. Koncentrace v zimním období jsou některé dny násobně vyšší.

Kvalita vzduchu uvnitř budov

Méně diskutovaným tématem je však kvalita vzduchu uvnitř budov, v bytech, školách a kancelářích, kde trávíme většinu našeho života. Smog je při pozorování vrstvy vzduchu na delší vzdálenost viditelný, nachází se však ve stejné koncentraci ve své, okem nepozorovatelné podobě, i v místnostech. Tam můžou být jeho negativní účinky umocněny zvýšenými koncentracemi CO2 ve vydýchaném vzduchu, těkavými látkami z interiérového vybavení, cigaretovým kouřem a nízkou relativní vlhkostí vzduchu (pod 40%).

Kombinace těchto faktorů dokáže významně zhoršit námi dýchaný vzduch uvnitř bytů a domů oproti venkovnímu prostředí. Čističky vzduchu se vícestupňovým filtračním systémem, ionizátorem a zvlhčováním dokáží však většinu těchto negativních vlivů významně omezit.

Dopady suchého vzduchu na naše zdraví

Nízká relativní vlhkost vzduchu (pod 40 %) může mít za následek pálení očí, vysušenou pleť a vysoušení dýchacích cest, při kterém jsou sliznice náchylnější k uchycení virů a bakterií a vzniku např. chřipkového onemocnění. S nízkou relativní vlhkostí je tak spjata i vyšší nemocnost. Druhým extrémem může být v některých případech příliš vlhký vzduch, který může mít za následek zvýšenou tvorbu plísní. Optimální relativní vlhkost prostředí se pochybuje okolo 50 %, jak je znázorněno na grafu níže. Lze zde vyčíst patrný vztah mezi relativní vlhkostí vzduchu a výskytem negativních faktorů ovlivňujících zdraví.

diagram-461x339.png

Statická elektřina způsobuje únavu a nemoci

Statická elektřina vzniká všude, kde dochází ke tření, oddělování, nebo rolování jakýchkoliv materiálů. Ježděním židle po podlaze, nebo třením oblečení při běžném pohybu jí tak sami vytváříme. Snadněji vzniká v místnostech s relativně nízkou vlhkostí vzduchu, především tedy v zimě. Čističky vzduchu Sharp proti tomuto jevu bojují jednak účinným zvlhčováním. Zejména však technologií Plasmacluster, která vytváří jak kladné, tak negativní ionty, které reagují s opačně nabitým povrchem jiných předmětů a tím neutralizují účinky statické elektřiny. Při dlouhém působení statické elektřiny například v kancelářích dochází k reaktivitě s orgánovými systémy člověka, což se může projevit zvýšenou nesoustředěností, únavou a nemocností.

statická elektřina

Chcete mít alepoň doma optimální ovzduší? 

Podívejte na naší nabídku čističek vzduchu.